Về chúng tôi

BÁCH KHOA LAND

Về chúng tôi – Công ty Bất Động Sản Bách Khoa Land xuất phát từ một công ty môi giới Bất động sản cho các dự án căn hộ và đất nền. Với chính sách tốt nhất, đầu tư vào giá trị cốt lõi, phát triển tư duy bán hàng và lãnh đạo. Bách Khoa Land cam kết sẽ trở thành lò đào tạo và phát triển chuyên viên kinh doanh BĐS tốt nhất khu vực Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Hồ Chí Minh.

1/ BÁCH KHOA LAND là ai ?

Bách Khoa Land là đơn vị tư vấn, môi giới về 3 lĩnh vực Bất động sản:

+ Đơn vị F1 của các dự án đất nền, nhà phố Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định và Tp. Hồ Chí Minh.

+ Là công ty đi đầu trong lĩnh vực sơ cấp và thứ cấp chuyển nhượng – cho thuê căn hộ, mặt bằng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định và Tp. Hồ Chí Minh.

+ Bán các dự án đất nền, nhà phố tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định và Tp. Hồ Chí Minh.

2/ Nhiệm vụ của BÁCH KHOA LAND là gì ?

+ Bách Khoa Land là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp uy tín về các dự án căn hộ, đất nền, nhà phố, tư vấn chính sách giá, chính sách ưu đãi, chính sách bán hàng và tư vấn chọn căn hộ và đất nền tốt nhất cho quý anh chị.

+ Bách Khoa Land đặc biệt chuyên hỗ trợ quý anh chị vay vốn ngân hàng phục vụ cho việc mua bán nhà.

+ Bách Khoa Land mong muốn sẽ là bạn tốt của Quý anh chị khách hàng.

3/ Định hướng BÁCH KHOA LAND

Xây dựng Bách Khoa Land phát triển vững mạnh trên cơ sở cơ cấu nguồn lực, phát triển đầu tư con người. Nâng cao năng lực về tài chính, công nghệ, Marketing, …Đẩy mạnh đầu tư vốn vào các lĩnh vực Bất Động Sản.

4/ Mục tiêu BÁCH KHOA LAND

Về chúng tôi – Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

5/ Chiến lược phát triển BÁCH KHOA LAND

Công ty tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực Bất Động Sản.

  • Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm sơ cấp ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định và Tp. Hồ Chí Minh. Mở rộng thị trường thứ cấp cho thuê và bán căn hộ, nhà phố, đất nền. 
  • Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên kết với các đối tác mạnh để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
  • Về Marketing: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến marketing trong hoạt động BĐS nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ Marketing online trên thế giới.
  • Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư các nguồn lực con người và phát triển Markting. 
  • Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.